Inici / serveis / assessorament
Dimarts, 22 de Maig de 2018

assessorament


habitatge  Habitatge

Informació i assessorament en la tramitació i desenvolupament dels Plans d'Habitatge, Cèdules d'Habitabilitat, Llicències de Primera Ocupació, Llibre de l'Edifici, i aplicació de Lleis i Reglaments. Amb recolzament i assistència davant del Servei d'Habitatge, la Secretaria d'Habitatge, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, la Dirección General de Vivienda i el Ministerio de Vivienda, si és precís.

habitatge  Urbanisme

Informació i assessorament respecte dels diferents planejaments, amb recolzament i assistència davant dels Ajuntaments, el Servei Territorial d'Urbanisme, la Comissió Provincial d'Urbanisme, la Direcció General o la Conselleria de Política Territorial, si és precís.

habitatge  Fiscal

Informació i assessorament sobre normatives fiscals, tant Estatals, com Autonòmiques i Locals, amb recolzament i assistència davant dels Ajuntaments, la Diputació, els Consells Comarcals, Delegació Provincial d'Hisenda, Centre de Gestió Cadastral, Delegació d'Economia i Finances, Direcció General de Tributs i Conselleria d'Economia i Finances, si és precís.

habitatge  Tècnica

Informació i assessorament sobre Normativa d'Incendis, Normativa sobre Barreres Arquitectòniques, Telecomunicacions, Decret d'Escomeses, RIT, Telecomunicacions, Llicències d'Edificació, Llicències de Primera Ocupació, etc., amb recolzament i assistència davant dels Ajuntaments, Companyies de Serveis, Servei d'Indústria, Director General d'Indústria, i Conselleria d'Indústria, si és precís.

 

habitatge  Laboral

Informació i assessorament sobre Convenis Laborals, Normatives sobre Seguretat i Salut a les Obres, etc., amb recolzament i assistència davant de la Inspecció, el Centre de Seguretat i Salut, la Delegació de Treball, la Direcció General de Relacions Laborals, i la Conselleria de Treball, si és precís; a més de la "Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo" depenent del Ministerio de Trabajo.

habitatge  Finançament

Informació i assessorament sobre cojuntura econòmica, dades estadístiques, i sobretot sobre tipologies i fórmules de finançament, adaptades a les característiques de cada projecte, amb recolzament i assistència davant de les Entitats de Crèdit si procedeix, i si és precís davant de la CECA i l'AEB.

habitatge  Turisme

Informació i assessorament sobre tendències, normatives i estadístiques sobre turisme i segona residència, amb recolzament i assistència davant de les Cambres de Comerç, Patronat de Turisme i la Direcció General de Turisme, si és precís.

habitatge  Formació

Informació i assessorament sobre nous materials i tecnologies, amb recolzament a través de l'ITEC. Programació constant i permanent de cursos subvencionats, tant ocupacionals com de reciclatge, a través de l’Institut Gaudí de la Construcció. Màster d’Estudis Immobiliaris, recolzat pel Gremi, els API i els Administradors de Finques, amb la col·laboració de la UDG.


ACCÉS REGISTRAT

Usuari 

Contrassenya 

AGENDA

EDIFICIS DE CONSUM ENERGÈTIC GAIREBÉ NUL
Sessió informativa per conèixer solucions tècniques que afavoreixin la construcció d'edificis de consum d'energia gairebé zeroVeure totes les activitats

NOVETATS LEGISLATIVES

Veure totes les novetats


Av. Jaume I, 5, entresol - Tel. 972 20 51 48 - Fax 972 21 06 32 - 17001 Girona - E-mail: gipce@gipce.com
Nota Legal - crèdits

x

NOTA LEGALGipce.com i Gipce.es són dominis delegats al Gremi de Promotors Constructors d'Edificis de Girona

CIF G17035270
Adreça Avinguda Jaume I, núm 5 entresòl
17001 Girona
Telèfon 972 205148
E-mail gipce@gipce.com
Dades de Registre Inscrit al registre d'estatuts de la Subdirecció General per Afers Laborals i d'Ocupació de Girona, expedient núm. 17/38