Inici / serveis / assessorament
Dimecres, 27 de Gener de 2021

assessorament


habitatge  Habitatge

Informació i assessorament en la tramitació i desenvolupament dels Plans d'Habitatge, Cèdules d'Habitabilitat, Llicències de Primera Ocupació, Llibre de l'Edifici, i aplicació de Lleis i Reglaments. Amb recolzament i assistència davant del Servei d'Habitatge, la Secretaria d'Habitatge, la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, la Dirección General de Vivienda i el Ministerio de Vivienda, si és precís.

habitatge  Urbanisme

Informació i assessorament respecte dels diferents planejaments, amb recolzament i assistència davant dels Ajuntaments, el Servei Territorial d'Urbanisme, la Comissió Provincial d'Urbanisme, la Direcció General o la Conselleria de Política Territorial, si és precís.

habitatge  Fiscal

Informació i assessorament sobre normatives fiscals, tant Estatals, com Autonòmiques i Locals, amb recolzament i assistència davant dels Ajuntaments, la Diputació, els Consells Comarcals, Delegació Provincial d'Hisenda, Centre de Gestió Cadastral, Delegació d'Economia i Finances, Direcció General de Tributs i Conselleria d'Economia i Finances, si és precís.

habitatge  Tècnica

Informació i assessorament sobre Normativa d'Incendis, Normativa sobre Barreres Arquitectòniques, Telecomunicacions, Decret d'Escomeses, RIT, Telecomunicacions, Llicències d'Edificació, Llicències de Primera Ocupació, etc., amb recolzament i assistència davant dels Ajuntaments, Companyies de Serveis, Servei d'Indústria, Director General d'Indústria, i Conselleria d'Indústria, si és precís.

 

habitatge  Laboral

Informació i assessorament sobre Convenis Laborals, Normatives sobre Seguretat i Salut a les Obres, etc., amb recolzament i assistència davant de la Inspecció, el Centre de Seguretat i Salut, la Delegació de Treball, la Direcció General de Relacions Laborals, i la Conselleria de Treball, si és precís; a més de la "Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo" depenent del Ministerio de Trabajo.

habitatge  Finançament

Informació i assessorament sobre cojuntura econòmica, dades estadístiques, i sobretot sobre tipologies i fórmules de finançament, adaptades a les característiques de cada projecte, amb recolzament i assistència davant de les Entitats de Crèdit si procedeix, i si és precís davant de la CECA i l'AEB.

habitatge  Turisme

Informació i assessorament sobre tendències, normatives i estadístiques sobre turisme i segona residència, amb recolzament i assistència davant de les Cambres de Comerç, Patronat de Turisme i la Direcció General de Turisme, si és precís.

habitatge  Formació

Informació i assessorament sobre nous materials i tecnologies, amb recolzament a través de l'ITEC. Programació constant i permanent de cursos subvencionats, tant ocupacionals com de reciclatge, a través de l’Institut Gaudí de la Construcció. Màster d’Estudis Immobiliaris, recolzat pel Gremi, els API i els Administradors de Finques, amb la col·laboració de la UDG.


ACCÉS REGISTRAT

Usuari 

Contrassenya 

AGENDA

Veure totes les activitats

NOVETATS LEGISLATIVES

Veure totes les novetats


Av. Jaume I, 5, entresol - Tel. 972 20 51 48 - Fax 972 21 06 32 - 17001 Girona - E-mail: gipce@gipce.com
Nota Legal - Protecció de dades - Cookies - Crèdits