Linkedin Instagram

ASSEGURANCES

Ediseguros Mediacion, la corredoria d’assegurances del Gremi, ofereix la cobertura més eficaç en cada cas. Gestiona tots els tràmits, des de la contractació de l’assegurança, la tramitació dels sinistres i les renovacions periòdiques.

Cobertures que oferim:

Garantia decennal

L’assegurança decennal obliga el promotor a reparar els danys materials causats a l’edifici per defectes que afectin l’estructura, fonamentació, tancaments o altres elements estructurals que comprometin directament l’estabilitat de l’edifici. La garantia decennal és obligatòria a partir de l’entrada en vigor de la LOE (6 de maig del 2000), i la subscriu el promotor de l’obra de construcció.

Assegurança de quantitats anticipades

Cobertura a les empreses a través de pòlisses d’afiançament de quantitats anticipades, a partir de la concessió de la llicència d’edificació.

Tot risc construcció

L’objecte d’aquesta assegurança és cobrir tots els danys i/o pèrdues materials de l’obra quan sigui conseqüència d’un sinistre emparat en les cobertures de la pòlissa.

Responsabilitat civil extracontractual

Protegeix la responsabilitat civil de l’assegurat pels danys materials, lesions personals o perjudicis econòmics que s’ocasionin arran de sinistres succeïts durant la vigència de la pòlissa.

Assegurança de conveni

Assegurança d’obligat compliment pel conveni de la construcció. Cobreix els riscos següents del treballador: mort, gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta, incapacitat permanent total i incapacitat permanent parcial, derivat d’accident laboral o extralaboral, o de malaltia.

Impagament de lloguers

Garanteix al propietari d’un habitatge el pagament de la renda de lloguer encara que l’inquilí deixi de pagar-la i els actes vandàlics causats per aquest en l’habitatge.

Protecció de pagaments en la venda d'habitatge sobre plànol

Assegurança dirigida a les companyies promotores immobiliàries que protegeix els pagaments a la venda d’habitatge nou sobre plànol davant pèrdues econòmiques greus o eventuals del comprador.

L’assegurança garanteix el capital pendent de pagament de l’habitatge des de la signatura del contracte de compravenda fins a la fi del calendari de pagaments previ al seu lliurament o el lliurament de claus, en cas de mort per accident o invalidesa permanent absoluta per accident.

Multirisc de comunitats i llars

Cobreix a la comunitat enfront dels riscos més comuns i freqüents que poden arribar a afectar a l’edifici, a més de garantir una compensació econòmica per qualsevol classe de sinistre emparat per les cobertures, protegint el bé patrimonial de la Comunitat.

Responsabilitat civil de directius

Ofereix als executius protecció davant la responsabilitat personal i pèrdua econòmica que puguin sofrir a conseqüència d’actes incorrectes o negligents comesos, o suposadament comesos, en l’acompliment de les seves funcions dins l’empresa. La finalitat d’aquesta assegurança és protegir el patrimoni personal d’aquests càrrecs, garantint el pagament de les indemnitzacions de les quals resultin civilment responsables.

Sol·licita el teu pressupost personalitzat.


QUÈ NECESSITES?

Deixa'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu

Els camps marcats amb * són obligatoris

Vols fer-te soci del Gremi?

Forma part del col·lectiu de referència a Girona per als professionals del sector de la promoció i l'edificació

Consulta els avantatges
972 20 51 48