Linkedin Instagram

PROJECTES PER A PROMOTORS

PARCEL·LA EN VENDA A LLAGOSTERA

Parcel·la de sòl urbà no consolidat d’ús residencial plurifamiliar a Llagostera.

Solar edificable de forma irregular a la Unitat d’Actuació PUM-7, carrer Saragossa, al nort de la població, qualificat com Zona 7a-Eixample.

Respecte a les gestions urbanístiques, disposa d’aprovació definitiva de tot el planejament derivat, essent possible l’obtenció de llicència d’obres de forma directa, mitjançant la presentació del projecte d’edificació.

L’ús principal és el residencial plurifamiliar. Usos compatibles: residencial, comercial i aparcament. Prohibit l’ús industrial.

El tipus d’ordenació és d’illa tancada. Es permeten alçades de PB+2. Profunditat màxima de 14,75 m. y façana mínima de 6 m.

Per ampliar información, consultar la web:

https://inversores.servihabitat.com/es/venta/terreno-urbanonoconsolidado/girona-girones-llagostera/60519157?utm_source=gipce&utm_medium=email_paid&utm_content=1X1&utm_campaign=GIPCEMARZO

Vols fer-te soci del Gremi?

Forma part del col·lectiu de referència a Girona per als professionals del sector de la promoció i l'edificació

Consulta els avantatges