Linkedin Instagram

PROJECTES PER A PROMOTORS

SOLAR EN VENDA A BLANES

Finca de terreny urbà consolidat, ubicat en el Norest del terme municipal de Blanes, en la zona d’urbanitzacions.

Segons la darrera informació disponible, el PGOU i el Text Refós de la Modificació del Pla Parcial “Sector Valldolitg A-6“, classifica el sòl urbà d’ús residencial en àrea urbana consolidada.

La gestió urbanística està finalitzada i el solar és edificable a través de sol·licitud de llicència directa.

Usos: habitatge, hoteler, recreatiu, comercial, magatzem, oficina, sanitari-assistencial, educatiu, socio-cultural, tallers, esportiu, industrial.

Zona residencial plurifamiliar en bloc lineal, clau 3.1. Ordenació: Alineació a vial. Façana mínima 5,00 m. Profundidad edificable: 15,00 m. Núm. de plantes quatre (bixos + 3). Altura reguladora màxima: 13,00 m.

Per ampliar informació, consultar la web:

https://inversores.servihabitat.com/es/venta/terreno-urbanoparaconstruir/girona-laselva-blanes/60515527?utm_source=gipce&utm_medium=email_paid&utm_content=1X1&utm_campaign=GIPCEMARZO

Vols fer-te soci del Gremi?

Forma part del col·lectiu de referència a Girona per als professionals del sector de la promoció i l'edificació

Consulta els avantatges