Linkedin Instagram

PROJECTES PER A PROMOTORS

PARCEL·LA EN VENDA A OLOT

Parcela d’ús residencial plurifamiliar i ús comercial en el municipi d’Olot.

La parcela està situada en el C/ Sant Miquel núm. 11 amb façana als carrers Josep Soler i Av. Girona en un entorn urbà consolidat.

Segons la darrera informació disponible, es regeispel PGOU d’Olot, que inclou la parcel·la en el Polígon d’Actuació 10.19 “Ronda de Sant Miquel 2” i que classifica l’actiu com a sòl urbà no sonsolidat Clau 8.2.2 en procés de renovació urbana.

Respecte a la gestió urbanística, l’àmbit es desenvolupa pel sistema de compensació. Tant el projecte de reparcel·lació com el d’urbanització estan pendents de tramitació i aprovació.

Per ampliar informació, consultar la web:

https://inversores.servihabitat.com/es/venta/terreno-urbanonoconsolidado/girona-garrotxa-olot/60507619?utm_source=gipce&utm_medium=email_paid&utm_content=1X1&utm_campaign=GIPCEMARZO

Vols fer-te soci del Gremi?

Forma part del col·lectiu de referència a Girona per als professionals del sector de la promoció i l'edificació

Consulta els avantatges