Linkedin Instagram

PROJECTES PER A PROMOTORS

VENDA DE PARCEL.LA A GIRONA

Parcel.la resultant inscrita d’ús residencial col.lectiu lliure al nord de la ciutat de Girona.

La finca registral de sòl urbà consolidat correspón a una sola finca cadastral. Està situada en una zona urbana ja consolidada del municipi.

Segons l’última informació disponible, el solar sense edificar està situat en sòl urbà consolidat, d’ús residencial i qualificat en la clave 1.2 Eixample.

L’ordenança estableix els següents paràmetres: PB + 4PP o 16,30 mts. L’ocupació és segons la profunditat edificable senyalada en plànols i pati d’illa, l’edificació es colocarà sobre l’alineació del vial o carrer. Respecte a l’aparcamiento, es permet sota rasant y s’estableix la dotació de una plaça per cada habitatge de superficie menor o igual 120 m² construits i dos per cada habitatge de superficie superior a 120 m².

La gestió del activo es a través de llicència directe.

Per ampliar informació, consulti la web:

https://inversores.servihabitat.com/es/venta/terreno-urbanoparaconstruir/girona-gironaciudad-girona/60476615?utm_source=gipce&utm_medium=email_paid&utm_content=1X1&utm_campaign=GIPCEMARZO

Vols fer-te soci del Gremi?

Forma part del col·lectiu de referència a Girona per als professionals del sector de la promoció i l'edificació

Consulta els avantatges