Linkedin Instagram

PROJECTES PER A PROMOTORS

VENDA DE SOLAR A PALAFRUGELL

Situat en Cl. Frederic Marti Carreras, N.33, en el barrio de La Sauleda, al sur del municipio de Palafrugell, Girona.

El solar es regeix pel Pla General d’Ordenació Urbanístic de Palafrugell, aprovat el 30 de març de 2015, clasificant el sòl como urbà consolidat, clau R32p21, zona residencial ordenació d’illa tancada

L’ús predominant és el residencial en àmbit unifamiliar i plurifamiliar.  Com usos compatibles, es permeten residencia colectiva, hotelera, habitatge d’ús turístic, apartaments turístics, equipaments i dotacions públiques, oficines i serveis, recreatius, comercials i restauració. Usos prohibits la resta.

La normativa permet edificar un máximo de vuit plantes, PB+7PP ó 23 m. i dos subterranis sota rasant per places d’aparcament. La gestió de l’actiu és a través de licència directa.

Per ampliar informació, consulti la web:

https://inversores.servihabitat.com/es/venta/terreno-urbanoparaconstruir/girona-baixemporda-palafrugell/60492785?utm_source=gipce&utm_medium=email_paid&utm_content=1X1&utm_campaign=GIPCEMARZO

Vols fer-te soci del Gremi?

Forma part del col·lectiu de referència a Girona per als professionals del sector de la promoció i l'edificació

Consulta els avantatges